Ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύκειον των Ελληνίδων – Γραφείο Μονάχου»

είναι το παράρτημα στη Γερμανία ενός ιστορικού σωματείου που ιδρύθηκε το 1911 στην Αθήνα και εκπροσωπείται με 17 γραφεία ανά τον κόσμο και 50 παραρτήματα εντός Ελλάδας.Το «Λύκειον των Ελληνίδων – Γραφείο Μονάχου» από το 2001 που ιδρύθηκε καλλιεργεί την ελληνική παράδοση στη διασπορά, συμβάλλει στη διάδοσή της, δραστηριοποιείται σε πολυπολιτισμικά δρώμενα ενισχύοντας την ανταλλαγή και κατανόηση των λαών, προσφέρει ενημέρωση για επίκαιρα θέματα.